ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


منوی اصلیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مدیریت صنعتی
مدیریت دولتی و سازمان های عمومی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت مالی و حسابداری
اقتصاد

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت و مهندسی صنایعمدیریت صنعتی
داده کاوی و کشف دانشمدیریت صنعتی
مدیریت زنجیره تامینمدیریت صنعتی
مدیریت تولید و عملیاتمدیریت صنعتی
تولید بدون کارخانهمدیریت صنعتی
شبیه سازی عامل بنیانمدیریت صنعتی
طرح ریزی واحد های صنعتیمدیریت صنعتی
مدیریت کارخانهمدیریت صنعتی
تئوری های تصمیم گیریمدیریت صنعتی
سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتیمدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانیمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
تحول سازمانیمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
خط مشی گذاریمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
مدیریت دولتی نوینمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
رفتار سازمانیمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعهمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
دولت الکترونیکمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
مدیریت آموزشیمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتیمدیریت دولتی و سازمان های عمومی
رفتار مصرف کنندهمدیریت بازرگانی و بازاریابی
برند سازیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
بازاریابی صنعتیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
بازاریابی رابطه مندمدیریت بازرگانی و بازاریابی
بازاریابی و شبکه های اجتماعیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
بازاریابی در فضای مجازیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
بازاریابی عصبیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتریمدیریت بازرگانی و بازاریابی
بازاریابی بین المللی و صادراتمدیریت بازرگانی و بازاریابی
تجارت جهانیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت فروشمدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت مذاکرهمدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت استراتژیکمدیریت بازرگانی و بازاریابی
سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابیمدیریت بازرگانی و بازاریابی
چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت ماليمدیریت مالی و حسابداری
رويكردهاي حسابداري و مديريت ماليمدیریت مالی و حسابداری
مباحث جديد مديریت مالي و حسابداری در جهانمدیریت مالی و حسابداری
بازاريابي ماليمدیریت مالی و حسابداری
اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت ماليمدیریت مالی و حسابداری
مهندسي ماليمدیریت مالی و حسابداری
حسابداري دولتي و صنعتیمدیریت مالی و حسابداری
بازارهای پولی و مالیمدیریت مالی و حسابداری
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهمدیریت مالی و حسابداری
سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداریمدیریت مالی و حسابداری
مدیریت اقتصاداقتصاد
اقتصاد بازرگانیاقتصاد
اقتصاد عمومی و دولتیاقتصاد
اقتصاد منابعاقتصاد
رویکردهای نوین در اقتصاد جهانیاقتصاد
اقتصاد جهانی اقتصاد
سایر موضوعات مرتبط با اقتصاداقتصاد


تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


موسسه همایش گستران